o881 Szkoła Tańca WirDance Janusz Szczepaniak

KTTpodstawy LUTY2019Terminy:
20:30 - 22:00 - WTOREK I CZWARTEK (5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 luty)

Miejsce:
ul. Kościuszki 7,

Instruktor:
Iwona Szczepaniak

Cena:
25 zł – pojedyncze zajęcia
120 zł – cały kurs (8 spotkań)

 

Top