informacjaInformujemy, że zajęcia w Szkole Tańca WirDance odbywają się zgodnie z harmonogramem.


Dbajmy o siebie nawzajem !!!
Prosimy o stosowanie się do zaleceń:
 - W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, jeśli występują u Ciebie objawy choroby-zostań w domu

 - Osoby z objawami chorobowymi nie będą dopuszczane do udziału w zajęciach.

 - Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć!

 - Prosimy o zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych (recepcja, korytarze).

 - Do szkoły tańca wchodzą wyłącznie tancerze oraz ich trenerzy. Rodzice i opiekunowie nie mogą pozostawać na terenie obiektu podczas trwania zajęć, a w razie potrzeby prosimy ograniczyć ten czas do minimum.

 - Przed wejściem na sale, a także przed jej opuszczeniem odbywa się obowiązkowa dezynfekcja rąk.

Top